Inwestycje realizowane w V kadencji (2010-2014)

 • budowa kanalizacji sanitarnej etap C wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicach Osada, Karłowicza, Zgody, Zakole, Miodowa, część Kurpińskiego, Głogowa, Jasna, część Gamrot, część Romera
 • przebudowa wodociągu ul. Górnośląskiej
 • przebudowa ul. Górnośląskiej wraz z budową chodnika jednostronnego i odwodnieniem
 • przebudowa ul. Podłuże
 • remont drogi dojazdowej do pól, część ul. Błękitnej
 • odbudowa ul. Rolniczej
 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni drogi, ul. Śląska
 • przebudowa ul. Błędów z budową chodnika, odwodnieniem, przebudową zjazdów
 • przebudowa ul. Stacyjnej
 • rozpoczęcie zadania „Budowa kanalizacja sanitarnej Podłuże – Chełmska”
 • wykonanie koncepcji budowy wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w rejonie Małego Chełmu, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji
 • zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
 • adaptacja pomieszczeń warsztatów na Bibliotekę wraz z przeniesieniem z ul. Śląskiej na ul. Techników, zakup wyposażenia
 • budowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne, pozyskanie 8 mieszkań
 • modernizacja instalacji c.o. w budynku ZOZ
 • budowa kotłowni gazowej w OSP
 • realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (ok. 400 wymian piecy)
 • przebudowa boiska sportowego przy ul.Techników w ramach zagospodarowania terenu
 • wykonanie monitoringu wizyjnego ul. Śląskiej, Zapłocie, Chełmskiej
 • budowa sieci szkieletowej Internetu szerokopasmowego w Gminie Chełm Śląski
 • częściowy remont ul. Dożynkowej, Kurpińskiego wraz z odwodnieniem na odcinkach przy skrzyżowaniach z ul. Chełmską i Górnośląska